Shandong Shenli Rigging Co., Ltd.

Tel: +86-400-0537-777 / Fax: +86-537-6988978 / E-mail: shenli@shenlirigging.com

Mobile Version

  • Sales consulting

    Tel: +86-537-6988897 / 400-0537-777

    E-mail: sales@shenlirigging.com

  • Synthetic transactions

    Tel: +86-537-6988555

    E-mail: info@shenlirigging.com

Shenli Rigging

Tel: +86-400-0537-777

E-mail: shenli@shenlirigging.com

Address: No.9, Jiacheng Road, New & High Technology Industry Area, Jiaxiang, Jining, Shandong, China.